Võru I Põhikool

Kooliharidus aastast 1792 (kuni 2015)

iPadi kasutamine aineõppes

Print This Post

autor kuupäev 11. märts 2015

Võru I Põhikooli õpetajad Silvia Valdmann, Eva Aader ja Maia Mikk osalesid veebruaris–märtsis Tartu Ülikooli poolt korraldatud iPadi kasutamine aineõppes koolitusel, kus õpiti, kuidas digiajastu võimalusi iPadiga õppetöös rakendada. photo (6)

iPadis on uusi ja põnevaid tööriistu tohutult palju. Õppides ja luues saime rohkesti kogemusi, kuidas ise midagi algusest lõpuni luua. Näiteks kasutades rakendusi Chatter Kid, Tellagami, Puppet Pals, Shadow Puppet, iMotion HD, IMovie, Morfo Booth valmis omanäoline videoprojekt ja selle esitlus. Õpieesmärkide rakendamiseks lõime ise uudse õpiloo 5.- 6. klassi õpilastele avardamaks õpilaste silmaringi ja äratamaks huvi ingliskeelsete muinasjuttude vastu. Loodud õpiloo abil saab kinnistada–korrata tundides õpitut, arendada õpilaste tähelepanu–ja mõtlemisoskust ning oma loovust rakendades iseseisvalt muinasjutulehte luues. Õpilased vastasid Tricideris küsitlusele neile kõige rohkem meeldinud muinasjutu kohta, milleks osutus muinasjutt „Pied Piper“

Fairy Tales“ õpilooga on võimalik tutvuda veebiaadressil:

http://prezi.com/t7pyvrjdgsim/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

iPadi digivärk on cool ja soovitame igaühel tutvuda Apple tahvelarvuti ekslusiivse võlumaailmaga tänapäeva infoajastus, et oma ideid uudselt ja huvipakkuvalt õppematerjaliks luua ning seda teistele edastada. Tehke seda, mis teile meeldib. Tehke seda kogu südamega ja nii hästi, kui te oskate.

 

Teade 2.-8. klassi lapsevanematele

Print This Post

autor kuupäev 23. veebr. 2015

Lp lapsevanem

Anname teile teada, et vastavalt Võru Linnavolikogu 12.12.2012 otsusele nr 46 „Võru linna koolivõrgu ümberkorraldamine“ (muudetud Võru Linnavolikogu 30.04.2014 otsusega nr 16) lõpetatakse 1. juulist 2015 Võru I Põhikooli tegevus. Sama otsusega asutati uus põhikooli – Võru Kreutzwaldi Kool -, mis alustab uuel õppeaastal tegevust samas hoones, st aadressil Kooli tn 7.

Võru I Põhikooli õpilastel on võimalik jätkata õpinguid Võru Kreutzwaldi Koolis. Selleks palume teil täita taotluse vorm.

Samas on „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lg 1 kohaselt kooli valik lapsevanemale vaba ning teie laps võib jätkata õpinguid ka mõnes teises, teile sobivas koolis. Sellest palume teil anda teatise vormil.

Mõlema dokumendi vormi on võimalik saada ka paberkandjal kooli kantseleist.

Taotlus või teatis tuleb hiljemalt 10. märtsil edastada paberkandjal klassijuhataja kaudu või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile kool@vip.edu.ee.

Lugupidamisega

Sixten Sild
abilinnapea
Võru Linnavalitsus

Info ja küsimused
Peep Poltimäe – tel: 785 0937; e-post: peep.poltimae@voru.ee
Kristi Aavakivi – tel: 785 0911; e-post: kristi.aavakivi@voru.ee

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva aktus

Print This Post

autor kuupäev 17. veebr. 2015

Aktus toimub esmaspäeval, 23. veebruaril kell 11:50 Jüri 42 koolimajas.

eesti[1]

Võru I Põhikool tänab: Wordpress Google Serverit teenindab EENet