Võru I Põhikool

Kooliharidus aastast 1792 (kuni 2015)

Võru Õpetajate Seminar

Print This Page

Peaaegu 10 aastat (1921-1930) töötas praeguse Võru I Põhikooli hoones Võru Õpetajate Seminar. Oma koolimaja nimetas seminari pere tol ajal Valgeks majaks. Võru Õpetajate Seminar omas erilist tähtsust mitte ainult Võrumaal, vaid hoopis laiemas ulatuses. Ta andis 162 väga hea ettevalmistusega algkooli õpetajat, kes asusid tööle Eestimaa erinevatesse maakondadesse.

Võru Õpetajate Seminari on lõpetanud Eesti kauaaegne haridusminister, filosoofiakandidaat Ferdinand Eisen, tuntud Võru koolmeister – Käisi nim. juubelipreemia omanik Julius Ungru. Seminaris õppisid ka Võru I Põhikooli endised õpetajad Anna Rinne, Albert Ivask jt.

Võru Õpetajate Seminari direktoriks oli Johannes Käis, kes kogu oma elu pühendas eesti koolile. J. Käis sündis 26. dets. 1885.a. Põlva lähedal Rosma koolimajas koolmeistri pojana. Pedagoogilise ja loodusteadusliku hariduse omandas ta õpetajatöö kõrvalt iseõppimise teel. 1917.a . lõpetas J. Käis eksternina Petrogradi Ülikooli. 1917-1920. aastal oli ta Vologda Õpetajate Instituudi ja Pihkva Rahvaharidusinstituudi õppejõud. Eestisse tuli J. Käis 1920.a. sügisel. Aastatel 1921-1930 oli ta Õpetajate Seminari direktor. Siin algaski tema viljakas tegevus kooliuuenduse alal. Johannes Käis on koostanud metoodilisi käsiraamatuid algõpetuse kohta, õpikuid, töövihikuid, näit. 1933.a. 17 nimetust, nende hulgas aabits, emakeele lugemikud ja tööraamatud, kodulugu, loodusõpetus, maateadus jt.

Johannes Käis on olnud Eesti Õpetajate Liidu teaduslik sekretär (1931-1940), ajakirja . Nõukogude Kool” toimetaja ( 1945-1949) haridusministeeriumi metoodikaosakonna juhataja ja koolide inspektor (1944-1950 ).

Kommentaarid pole lubatud

Võru I Põhikool tänab: Wordpress Google Serverit teenindab EENet