Võru I Põhikool

Kooliharidus aastast 1792 (kuni 2015)

Maja ajaloost

Print This Page

majaMaja esialgne välimus

Võru I Põhikool asub linna vanimas majas, mis ehitati umbes 300 aastat tagasi.
Esialgu oli maja ühekordne kaksikpilastritega, kõrge kelpkatusega hoone, mida kaunistas ümaraknaga segmentfrontoon ja barokse ehisega urn. Peasissekäiguni viis esinduslik kaksiktrepp. Tamula kaldale ja parki viiv tee oli suunatud otse selle maja fassaadile.
Hoone oli esialgu kasutusel härrastemajana. 1804. aastal sai endisest härrastemajast algkool, 1810. aastal kreiskooli hoone.
1830. aastal koostati Standeni poolt uued plaanid ja kirjeldus. Maja kaotas varasema segmentfrontooni ning kaksiktrepiga peasissepääsu, mille asemel paikneb aken. Hoonesse pääses hoovi kaudu.
Teise korruse sai maja enne Esimest maailmasõda, aastail 1911-1912. Hoone fassaadi ilmestasid voluutmotiividega ümbritsetud uks, rustikamotiivid ja kaksikpilastrid. Astmikfrontoon on kaunistatud kassettide ja medaljonidega. Uuele, teisele korrusele rajati suur saal. Hoone all paiknevad võlvitud keldrid.
1960-ndate aastate alguses fassaadi osaliselt muudeti. Teisele korrusele raiuti uusi aknaid ja soklikorrusele etikukatusega uksed ning hoovile ehitati tüüpprojekti järgi kahekorruseline silikaattellistest juurdeehitis.

Kommentaarid pole lubatud

Võru I Põhikool tänab: Wordpress Google Serverit teenindab EENet