Võru I Põhikool

Kooliharidus aastast 1792 (kuni 2015)

Kooli ajaloost

Print This Page
“Vaade Võru I Põhikoolile” (Ofort) V.Kuks 1999.a.

 

1792 aastal asutati Võru linnas ühe õpetajaga alamrahvakool “Normal-Schule”. Kool oli mõeldud nii poeg- kui ka tütarlastele. Õppetöö toimus saksa keeles. Esimene õpetaja oli Johann Friedrich Brinkmann Hannoverist. Kool asus endises Võru mõisa härrastemajas Turu tn. 1.
1804. aastast alates asus kool umbes poolsada aastat mitmete Võru lina eramajade üüriruumides. Koolis õpetati piiblilugu, lugemist, katekismust, laulmist, kirjutamist, arvutamist ja joonistamist.
1811. aastal muudeti kool poeglaste kooliks. Sajandi keskpaiku anti koolile kasutada kivimaja õuepoolne osa Koidula tn. 6.
1880. aastal töötas kool kahe klassiga, õpilasi oli 69. Tunnistusi anti 4 korda aastas: mihklipäevaks, jõuludeks, lihavõtteks ja jaanipäevaks.
1887. aastal mindi üle venekeelsele õpetamisele.
1905. aastal ehitati koolile Karja tänavale uus hoone.
Aastail 1906-1925 oli õpetajaks-juhatajaks Johann Julius Sirk.
1925. aastal viidi poeglaste algkool Jüri tn. 39 ja liideti linna I ja II segaalgkooliga.
1930. aastal toodi Võru Linna I Segaalgkool taas Turu tn. 1 hoonesse.
1930/31. aastal töötas kool 6 klassiga. Õpetajaid oli 7, tunniandjaid 3. Koolijuhatajaks oli August Peterson.
1940. aasta 1. septembril oli õpilasi 218, õpetajaid oli7.
1945. aastal nimetati kool Võru I 7-kl. Kooliks.
1960.a. Võru I 8-kl. Kooliks.
1988.a. Võru I 9-kl. Kooliks.
1991. aasta 1. septembrist kannab kool Võru I Põhikooli nimetust.
1992. aastal oli koolis õpilasi 490, õpetajaid 32.
2004. aasta sügisest liideti Võru I Põhikooliga Võrusoo Põhikool, selle tulemusena sai Võru I Põhikoolist 724 õpilasega vabariigi suurim põhikool.
Võru I Põhikool suleti 1. juulil 2015, kooli õpilased jätkasid õpingut loodud Võru Kreutzwaldi Koolis.
 
Koostas: Regina Ausmaa

 

 

Kommentaarid pole lubatud

Võru I Põhikool tänab: Wordpress Google Serverit teenindab EENet