Võru I Põhikool http://vip.edu.ee Kooliharidus aastast 1792 (kuni 2015) Fri, 18 Dec 2015 19:57:34 +0000 et hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4 Võru I Põhikool lõpetas oma tegevuse http://vip.edu.ee/?p=2982 Wed, 01 Jul 2015 06:49:05 +0000 http://vip.edu.ee/?p=2982 Seoses Võru linna koolivõrgu ümberkorraldamisega on Võru I Põhikooli tegevus lõpetatud alates 1. juulist 2015.

Dokumendid ja arhiiv on üle antud Võru Kreutzwaldi Kooli
aadress: Kooli 7, Võru
e-kiri: kool@vkrk.edu.ee,
tel: 7828100

]]>
Lõpupeo pildid http://vip.edu.ee/?p=2977 Tue, 23 Jun 2015 15:44:42 +0000 http://vip.edu.ee/?p=2977 Fotograaf Maidu Jaason pildistatud Võru I Põhikooli lõpupeo pilte saab vaadata ja tellida:http://web.zone.ee/maidufoto

]]>
9. klasside lõpuaktus http://vip.edu.ee/?p=2969 Wed, 17 Jun 2015 16:50:20 +0000 http://vip.edu.ee/?p=2969 Täna, 17. juunil 2015 algusega kell 15:00 toimus Võru I põhikooli viimane 9. klassi lõpuaktus.
Meenutusi toimunust

IMG_6674

]]>
Kokkuvõte jürijooksust http://vip.edu.ee/?p=2949 Thu, 07 May 2015 06:14:17 +0000 http://vip.edu.ee/?p=2949 Vaata videod siit

Video koostas õpetaja Karin Tepaskent

]]>
Tubli tulemus http://vip.edu.ee/?p=2944 Thu, 23 Apr 2015 11:18:55 +0000 http://vip.edu.ee/?p=2944 KIIDAME UKU KONSAPIT, kes 2014/2015 õa piirkondliku
inimeseõpetuse olümpiaadil saavutas väga hea tulemuse ja osaleb 12. mail Tallinnas olümpiaadi finaalis.
Vaata tulemust: http://inimeseopetus.eu/upload/editor/files/piirkonnavooru_tulemused_6kl.pdf

]]>
Inimeseõpetuse maakondliku ainevõistluse tulemused http://vip.edu.ee/?p=2934 Wed, 25 Mar 2015 07:09:44 +0000 http://vip.edu.ee/?p=2934 10.märtsil 2015 toimus juba viies inimeseõpetuse aine maakondlik ainevõistlus- olümpiaad.
Osaleda said kõik 5.-8. klasside õpilased ja töö oli arvutipõhine.
Tulemused on kahes arvestuses: II kooliaste, kus osalesid 5.-6. klassi õpilased ja III kooliaste, kus osalesid 7.-8. klassi õpilased.
Allpool saab igaüks oma tulemusi vaadata ja ennast teistega võrrelda.
Toon siinkohal välja inimeseõpetuse aine ja käsitletavate teemade olulisuse.
Inimeseõpetus on huvitav, vajalik ning eluline.

TULEMUSED: II-kooliastme tulemused III-kooliastme tulemused

Aitäh lastele tubli osalemise eest!

Heli Maaslieb
Inimeseõpetuse õpetaja

]]>
iPadi kasutamine aineõppes http://vip.edu.ee/?p=2926 Wed, 11 Mar 2015 10:33:01 +0000 http://vip.edu.ee/?p=2926 Võru I Põhikooli õpetajad Silvia Valdmann, Eva Aader ja Maia Mikk osalesid veebruaris–märtsis Tartu Ülikooli poolt korraldatud iPadi kasutamine aineõppes koolitusel, kus õpiti, kuidas digiajastu võimalusi iPadiga õppetöös rakendada. photo (6)

iPadis on uusi ja põnevaid tööriistu tohutult palju. Õppides ja luues saime rohkesti kogemusi, kuidas ise midagi algusest lõpuni luua. Näiteks kasutades rakendusi Chatter Kid, Tellagami, Puppet Pals, Shadow Puppet, iMotion HD, IMovie, Morfo Booth valmis omanäoline videoprojekt ja selle esitlus. Õpieesmärkide rakendamiseks lõime ise uudse õpiloo 5.- 6. klassi õpilastele avardamaks õpilaste silmaringi ja äratamaks huvi ingliskeelsete muinasjuttude vastu. Loodud õpiloo abil saab kinnistada–korrata tundides õpitut, arendada õpilaste tähelepanu–ja mõtlemisoskust ning oma loovust rakendades iseseisvalt muinasjutulehte luues. Õpilased vastasid Tricideris küsitlusele neile kõige rohkem meeldinud muinasjutu kohta, milleks osutus muinasjutt „Pied Piper“

Fairy Tales“ õpilooga on võimalik tutvuda veebiaadressil:

http://prezi.com/t7pyvrjdgsim/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

iPadi digivärk on cool ja soovitame igaühel tutvuda Apple tahvelarvuti ekslusiivse võlumaailmaga tänapäeva infoajastus, et oma ideid uudselt ja huvipakkuvalt õppematerjaliks luua ning seda teistele edastada. Tehke seda, mis teile meeldib. Tehke seda kogu südamega ja nii hästi, kui te oskate.

 

]]>
Teade 2.-8. klassi lapsevanematele http://vip.edu.ee/?p=2922 Mon, 23 Feb 2015 08:43:12 +0000 http://vip.edu.ee/?p=2922 Lp lapsevanem

Anname teile teada, et vastavalt Võru Linnavolikogu 12.12.2012 otsusele nr 46 „Võru linna koolivõrgu ümberkorraldamine“ (muudetud Võru Linnavolikogu 30.04.2014 otsusega nr 16) lõpetatakse 1. juulist 2015 Võru I Põhikooli tegevus. Sama otsusega asutati uus põhikooli – Võru Kreutzwaldi Kool -, mis alustab uuel õppeaastal tegevust samas hoones, st aadressil Kooli tn 7.

Võru I Põhikooli õpilastel on võimalik jätkata õpinguid Võru Kreutzwaldi Koolis. Selleks palume teil täita taotluse vorm.

Samas on „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lg 1 kohaselt kooli valik lapsevanemale vaba ning teie laps võib jätkata õpinguid ka mõnes teises, teile sobivas koolis. Sellest palume teil anda teatise vormil.

Mõlema dokumendi vormi on võimalik saada ka paberkandjal kooli kantseleist.

Taotlus või teatis tuleb hiljemalt 10. märtsil edastada paberkandjal klassijuhataja kaudu või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile kool@vip.edu.ee.

Lugupidamisega

Sixten Sild
abilinnapea
Võru Linnavalitsus

Info ja küsimused
Peep Poltimäe – tel: 785 0937; e-post: peep.poltimae@voru.ee
Kristi Aavakivi – tel: 785 0911; e-post: kristi.aavakivi@voru.ee

]]>
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva aktus http://vip.edu.ee/?p=2916 Tue, 17 Feb 2015 17:55:24 +0000 http://vip.edu.ee/?p=2916 Aktus toimub esmaspäeval, 23. veebruaril kell 11:50 Jüri 42 koolimajas.

eesti[1]

]]>
Suusatamise võimalused kõigile! http://vip.edu.ee/?p=2897 Tue, 03 Feb 2015 07:37:55 +0000 http://vip.edu.ee/?p=2897 Teisipäeviti ja neljapäeviti on KUBJAL kella 21.00-ni võimalik nutirakendust kasutades osaleda Võrumaa mängudel ja samas oled sooritanud oma kehalise kasvatuse tunni.

Kolmapäeval ja laupäeval on võimalik tasuta suusabussiga sõita HAANJASSE suusatama ja samuti on võimalik nutirakendust kasutades osaleda Võrumaa mängudel ja sooritada ka oma kehalise kasvatuse tunnid. Täiskasvanutele bussisõidu üks suund 1.- €

Nutirakenduse kasutamisel aitavad sind kehalise kasvatuse õpetajad.

Toredaid suusarõõme soovides,

õpetajad Heli Maaslieb ja Merje Meemann

Suusabuss_A3 suusapaevakud_2015

]]>