Töötajad/õpetajad

Direktor - Merike Ojamaa
Õppenõustaja - Aili Hollak
Sekretär/infojuht - Kristel Plakso 
Raamatukoguhoidja - Meeli Palujõe  
IT-spetsialist/ andmekaitsespetsialisti kontaktisik - Urmas Rööbing
 
Merike Ojamaa - Eesti keel, kirjandus
Aili Hollak - Matemaatika
Pille Kulberg - Eesti keel, kirjandus, kunst
Tiit Vaher - Keemia
Halliki Karba - Ajalugu, ühiskonnaõpetus
Karin Kelder - Vene keel
Kersti Kukk - Inglise keel
Meeli Palujõe - Saksa keel
Mai Joasoo - Matemaatika
Ene Laane - Bioloogia, geograafia
Marge Mürk - Füüsika
Kristel Plakso - Infotehnoloogia
Lilia Vildo - Muusika