Head Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi endised õppijad!

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevus lõpetati 31. augustil 2020.

1. septembrist 2020 tagatakse Võrumaa Kutsehariduskeskuses põhi- ja üldkeskhariduse omandamise võimalused kõikidele praegustele Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastele ning avatakse vastuvõtt ka uutele õppijatele.

VÕRU LINNAVOLIKOGU OTSUS – 22.01.2020 nr 1

Küsimuste korral k a duplikaatide/lõpudokumentide väljastamise soovi korral pöörduda Võru Linnavalitsusse - www.voru.ee