Ajalugu

Esimene teadaolev kool töötavaile noortele asutati 71 aastat peale Võru linna asutamist, ehk siis aastal 1855.a. Pühapäevakool töötas linna kulul, eesmärgiga võimaldada haridust käsitööliste õpipoistele, kellel argipäevad hõivatud. Õppemaks oli 32 rubla aastas, õpilaste arv aastail 1855 – 1863 kõikus 14 ja 57 vahel, olles keskmiselt 34. Õppeaineteks olid lugemine, kirjutamine ja vene keel. Kool töötas vähemalt 1872. aastani. Tinglikult võiks seda pidada täiskasvanute gümnaasiumi eelkäijaks.

Järgmine teade sama iseloomuga koolist on aastal 1918, kus Johannes Koemetsa juhatusel töötas Eesti Töörahva Keskkool.1932. a. septembris avati Võrumaa Rahvahariduse seltsi Õhtukeskkool, kuhu registreerus 71 õpilast, kuid tegelikkuses hakkas õppima vaid 60 õpilast.

Kool on aastate jooksul küll nimesid vahetanud, kuid järjepidevus on säilinud. 1960-nendatel aastatel töötas kool Töölisnoorte Keskkoolina, seejärel Võru Kaugõppekeskkoolina. 1. septembrist 1987. a nimetati kool ümber Võru Õhtukeskkooliks ja alates 1. septembrist 1997 kannab kool nime Võru Täiskasvanute Gümnaasium.

Samal sügisel sai kool ka oma maja Jüri tänavas. 2009. aasta sügisest on meil uus kodu – aadressil Jüri 42, kus asub esimene koolimajaks ehitatud hoone Võrus. Kooli ülesanne on kindlustada kõikidele soovijatele võimalus üldkeskhariduse omandamiseks.

Kool loob aluse elukestvaks õppeks, kvalifikatsiooni ja üldise kultuuritaseme tõstmiseks. VTG võimaldab kõikidel, vaatamata vanusele, jätkata põhi- või üldkeskhariduse omandamist või alustada üldkeskhariduse omandamist.

Selles majas oli kool aastatel 1997-2009