- Inimesed- Õpetajad 2014
Allas, Tiia inglise keel
Antson, Riina algõpetus, inimeseõpetus
Arop, Erja muusika
Asi, Tiina keemia
Halapuu, Aivar matemaatika, joonestamine, informaatika
Hordo, Piret matemaatika
Hüvato, Sirje eesti keel ja kirjandus
Jakobson, Kaire keemia, loodusõpetus
Jurask, Eve algõpetus
Kaasla, Anna prantsuse keel
Kaljuvee, Kersti saksa keel, inglise keel
Kalling, Valdo füüsika, informaatika
Karden-Raud, Marika bioloogia
Kenk, Kaja ajalugu, ühiskonnaõpetus
Kesselmann, Jelena vene keel
Kleinert, Kalev riigikaitse
Kikkas, Kaie algõpetus, majandusõpe, kunst
Konksi, Valve algõpetus
Kons, Merle muusika
Koppel, Galina matemaatika
Kukk, Kaidur kehaline kasvatus
Kukk, Kersti inglise keel, vene keel
Kund, Merit bioloogia
Kuus, Kristi kehaline kasvatus
Kuus, Märt kehaline kasvatus, inimeseõpetus
Kõlli, Krista informaatika, haridustehnoloog
Käpa, Argo kehaline kasvatus
Laine, Aigi algõpetus
Leesalu, Raili eesti keel ja kirjandus
Leesalu, Vesta eesti keel ja kirjandus, soome keel
Liivamägi, Ene geograafia, õppealajuhataja
Linnamäe, Helena eesti keel ja kirjandus, logopeedia
Linnamäe, Lembit saksa keel, vene keel
Maask, Anu kehaline kasvatus
Martinfeld, Katrin matemaatika, direktor
Meeliste, Ragna käsitöö
Moppel, Ene algõpetus, parandusõpe, informaatika
Musto, Aime algõpetus
Nosova, Galina matemaatika
Oha, Mario kehaline kasvatus
Olesk, Veera algõpetus
Orula, Alar tantsuõpetus
Paulus, Kadri geograafia, majandusõpetus
Pihl, Külli eesti keel ja kirjandus, logopeedia
Pille, Vesta eesti keel ja kirjandus
Popova, Veronika vene keel
Punt, Blanca matemaatika 
Purge, Marju inglise keel
Raag, Tiia inglise keel
Raidla, Helle muusika helle.raidla(ät)vkg.werro.ee
Reiljan, Jane muusika 
Ruusmaa, Helle ajalugu, filosoofia, ühiskonnaõpetus
Rünk, Katre ajalugu, kultuurilugu, ühiskonnaõpetus
Salakka, Maive inglise keel
Sarapuu, Marju algõpetus, inimeseõpeus
Sulg, Merle eesti keel ja kirjandus, huvijuht
Suss, Reet algõpetus
Sõmer, Eve inglise keel
Sõmer, Leili matemaatika
Süving, Merit kunstiajalugu, usundiõpetus
Talmet, Ruth inglise keel, Briti ajalugu
Tamm, Eduard tööõpetus
Tammjärv, Kerstin majandusõpetus
Tammo, Eha eesti keel ja kirjandus, õppealajuhataja
Tolk, Anne saksa keel, huvijuht
Toomas, Liia algõpetus, logopeedia
Tumm, Ere inglise keel
Unt, Eve inglise keel
Vaher, Juta algõpetus
Vardja, Mari-Maarja prantsuse keel
Vana, Tarmo füüsika, seltskonnatants
Veddel, Tuuli algõpetus, inglise keel
Vilu, Maila inglise keel
Vislapuu, Maiu algõpetus, inglise keel
Värton, Maie kunst