Austatud lugeja!

Teie käes on Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi infoleht, mis ilmub kaks korda kuus ja saadetakse laste kaudu kõikidesse kodudesse.
Leht TUTVUSTAB:

  1. kooli tööplaane, töökorraldust koolis;  
  2. koolis toimuvaid üritusi;  
  3. kooli huvitegevust;  
  4. meie kooli õpilaste osavõttu olümpiaadidest, konkurssidest, spordivõistlustest;  
  5. õpilaste esinemisi väljaspool kooli (ka välismaal) ning  
AVALDAB    
  6. teateid;  
  7. informatsiooni;  
  8. lühilugusid koolis toimunud üritustest.  

Infoleht on mõeldud õpilastele ja nende vanematele, et olla rohkem informeeritud koolis toimuvast.
Et infoleht oleks parem ja täiuslikum, kutsun üles kõiki aineõpetajaid, klassi-juhatajaid ja ka õpilasi tegema lehele kaastööd. Palun andke teada, kui teie klassis on tulemas või juba toimunud huvitavaid kohtumisi, reise ning muid huvipakkuvaid üritusi. Kõik kirjutised palun toimetada Mart Usina kätte või tuua kantseleisse sekretärile järgmistes numbrites avaldamiseks.
Edu kõigile!

  Direktor  

Tagasi